Wednesday, 29 December 2010

Nahnu Ruhul Jadid

Kita bukanlah parti politik...walaupun politik sebahagian dari kita.

Kita bukanlah badan kebajikan...walaupun kebajikan menjadi keutamaan kita.

Kita bukanlah kelab sukan dan riadhah..walaupun menjaga kesihatan adalah amalan kita..

Kita tidak akan sama seperti organisasi di atas kerana kewujudan mereka hanya terbatas pada tujuan tertentu dan tempat tertentu sahaja.

Tapi Kita adalah Ruh Baru(Ruhul Jadid) ummat ini...

Yang akan mewarnai setiap kelab, persatuan, parti politik bahkan segenap penjuru aspek kehidupan ummat...

Sehingga tiada lagi fitnah di bumi dan ad-Deen itu milik Allah sepenuhnya..

Ameen..

No comments: